Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Trygve Slagsvold Vedum ved UiB

Vedum foreleste for UiB-studenter: — Høy prisvekst er gift i samfunnet

— Vi trenger breddeuniversiteter som Universitetet i Bergen, sier finansiminister Trygve Slagvold Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum snakker med studenter i UiBs aula
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum synes det var stas å snakke med studenter ved UiB i forbindelse med augustforelesningen hans.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Tirsdag formiddag var aulaen ved UiB full av spente og interesserte studenter. De hadde samlet seg for å høre augustforedraget: «Statsbudsjettet i en urolig verden» av finansminister, Trygve Slagsvold Vedum. 

Vedum brukte anledningen til å snakke om hvordan det er å sitte med makten i urolige tider – først med covid-pandemi og så fullskala krig i Ukraina og de økonomiske konsekvensene av den.

— Russland bruker naturressurser – mat og gass – som midler i krigen. Det har skapt en politisk uro, og summen av alt dette har vært prisvekst, sa han.

— Høy prisvekst er gift i samfunnet. Det skaper problemer. Når vi skal planlegge budsjettet framover, må vi se på hvordan dette slår ut. Det blir dyrere å være student, men også å være småbarnsfamilie. Det blir vanskeligere for bedrifter og offentlig sektor å planlegge. Derfor er det viktig å få prisveksten ned. 

Tror på en myk landing

Vedum viste til hvordan det også på 80-tallet var svært høy prisvekst. Da var også arbeidsledigheten skyhøy. 

— Dette har vært frykten. Hovedoppgaven nå er hvordan vi kan komme oss gjennom denne perioden, og samtidig sikre at folk er i arbeid, sa han. 

Er en myk landing mulig, spurte Vedum, og konkluderte med at ja, det trodde han. Han viste til at arbeidsledigheten i Norge er lav, og at viktige aktører som Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges bank nå mener vi er i mer stabilt farvann, og at vi går mot bedre tider i 2024.

— Analysene nå er at vi er på et tryggere sted enn i fjor, sa han. 

Vil styrke beredskapen

Vedum snakket også om hvordan det har blitt brukt store summer fra Norges side på krigen i Ukraina, men det er det verdt mener han.

— Å styrke norsk beredskap vil bli en hovedprioritet for denne regjeringen. Det handler om å styrke forsvarsbudsjettet, politi, og grunnleggende tjenester på beredskap. Dette er forsikringpremien vår, sa han.

Etter foredraget kom det en rekke spørsmål fra studenter i salen, som selv studerte politikk og økonomi. De spurte om alt fra avkastning i oljefondet, grunnrenteskatt, helsepolitikk, gratisprinsippet og frontfagsmodellen. Finansiministeren var imponert over nivået på spørsmålene.

— Jeg syns det er veldig interessant og gøy å være på UiB, og jeg syns det er kult at studentene tør å spørre om alt mulig, sier Vedum, og legger til at han også savner sin egen studietid på Blindern ved Universitetet i Oslo, og denne typen arrangementer: 

— At politikken og samfunnslivet kunne komme litt nærmere av og til. Derfor syns jeg det er stas å være her nå, sier han. 

Opptatt av dannelse

— Nå investerer vi i vår felles forsikring sa du. Hvordan tenker du har høyere utdanning og forskning passer inn i det?

— Skal vi klare å opprettholde vårt velstandsnivå i Norge, må vi løse oppgavene litt bedre enn alle andre – i tillegg til å klare å forvalte naturressursene våre. Da er det å ha folk med høykvalitetskompetanse noe av nøkkelen. Så kan det være vanskelig å vite akkurat hva vi skal kunne noe om. Derfor trenger vi også breddeuniversiteter som Universitet i Bergen, sier han og fortsetter:

— Det trengs også allmenndannelse i samfunnet. Da er det viktig å ha sterke, tunge utdanningsinstitusjoner, som en motkraft mot ulike vinder som kommer og kjappe nyhetsmeldinger. Universiteter er institusjoner som kan trekke lange linjer, sier han. 

— Ja, vi kan føle oss trygge på at det vil fortsettes å investeres i disse utdanningsinstitusjonene?

— Ja, vi må jo gjøre det som samfunn. Så vil det alltid være diskusjoner fra år til år, om hva som er riktige nivå og sånn, men det er viktig, sier han.