Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

På disse sidene finner du informasjon du trenger som ph.d.-kandidat eller veileder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Ph.d.-utdanningen kvalifiserer til forskningsvirksomhet og annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid i form av en vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal kandidaten gjennomføre en opplæringsdel i faglig kontekst, metode og teori som gir dybde og bredde i eget fag. Ph.d.-utdanningen inkluderer også trening i formidling av vitenskapelig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten.

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er internasjonalt orientert og vi rekrutterer ph.d.-kandidater fra hele verden til våre spennende forskningsmiljøer innen fagene sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, informasjonsvitenskap, medievitenskap, sosialantropologi, systemdynamikk og geografi.

Webside for deg som ønsker å bli ph.d.-kandidat