Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Regler, skjema og kvalitetssystem

Her finner du informasjon om gjeldende regler, retningslinjer, veiledninger, skjema i forskerutdanningen, rettigheter og plikter som stipendiat, og informasjon om kvalitetssystemet til ph.d.-programmet

Colourful books
Foto/ill.:
Jason Leung, Unsplash