Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Privatisteksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvis du ikke har studierett på et studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kan du søke om å få avlegge særskilt eksamen som privatist.

Hovedinnhold

Hva er privatisteksamen?

Hvis du ønsker å prøve dine kunnskaper i et enkelt emne, kan du søke om å få avlegge eksamen som privatist. Du kan bare avlegge privatisteksamen i emner som ikke har obligatoriske arbeidskrav eller andre vilkår som må oppfylles for at du kan ta eksamen i emnet.

Vær oppmerksom på at du ikke får noen status eller rettigheter som student - du får bare rett til å møte til eksamen. Du kan heller ikke søke Lånekassen om støtte for å avlegge eksamen som privatist.

Hvilken dokumentasjon trenger du?

  • Dokumentasjon på generell studiekompetanse (se Samordna opptak for krav)
  • Hvis relevant: dokumentasjon på relevant arbeidspraksis
  • Hvis relevant: dokumentasjon på navneendring

Vi behandler alle søknadene etter at søknadsfristen er gått ut.

Hvilke emner kan du ta?

Du kan søke om å få eksamen i åpne emner som ikke har obligatoriske arbeidskrav. Hvis søknaden din blir innvilget, får du rett til å møte til eksamen og offentlige forelesninger i emnet/emnene du har søkt om. Eventuelle begrensninger for et emne er oppgitt i emnebeskrivelsen – se emneoversikt ved SV-fakultetet.

Hva koster det?

Ordningen med særskilt eksamen er avgiftsbelagt:

  • Emner på inntil 15 studiepoeng kr. 3 000
  • Emner på inntil 30 studiepoeng kr. 5 000
  • Emner på inntil 60 studiepoeng kr. 8 000