Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Støtte til arbeid med masteroppgaven ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Som mastergradsstudent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du søke om økonomisk tilskudd til utgifter i forbindelse med innsamling av data, arbeid med undersøkelser, og deltakelse på pitch eller konferanser.

Hovedinnhold

Du kan søke om støtte til reise og opphold og/eller til andre utgifter, for eksempel konferanseavgift eller IT-tjenester.  Søknaden må leveres senest to uker før avreise. Søknader som leveres etter fristen vil ikke kunne besvares før utreise. Alle utgiftene dine må dokumenteres.

Godkjenning fra veileder

Veilederen din på masterprogrammet må godkjenne at utgiftene du søker om å få dekket er knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Du må derfor legge bekreftelse fra veileder ved søknaden.

Utbetaling av støtte

Hvis du søker innen fristen vil du få innvilget støtte i forkant av reisen/arbeidet, men støttebeløpet blir først utbetalt etter at reisen/arbeidet er gjennomført.

Universitetet i Bergen bruker Selvbetjeningsportalen for refusjon av utlegg til datainnsamling. Når du har fått innvilget støtte vil Lønnsavdelingen ved UiB sende deg en lenke til Selvbetjeningsportalen fra adressen no-reply(at)dfø.no. Du bruker denne lenken til å registrere utleggene, laste opp kvitteringene og legge ved tildelingsbrevet i Selvbetjeningsportalen når arbeidet er avsluttet.

Du kan lese mer om Selvbetjeningsportalen på nett.

Det kan ta 3-4 uker fra dokumentasjonen er levert til beløpet blir overført til din konto.

Støtte til reiser

Om reisestøtte

Som student på et masterprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du søke om tilskudd til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Du kan få støtte til:

  • to (2) reiser for datainnsamling/feltarbeid/undersøkelser/pitch/konferanse i Norge, eller
  • én (1) reise for datainnsamling/feltarbeid/undersøkelser/pitch/konferanse i utlandet

Hvis du mottar støtte til reise- eller oppholdsutgifter fra andre kilder, kan du ikke få støtte til de samme utgiftene fra SV-fakultetet. Dette gjelder blant annet studenter som mottar reisestøtte fra Lånekassen eller stipend gjennom Erasmus-programmet.

Støttebeløp

Reise- og opphold i Norge:

  • Under 3 måneder: Inntil kr. 4000,- for én reise
  • Over 3 måneder eller to reiser: Inntil kr. 6000,-

Reise- og opphold i Europa: 

  • Under 3 måneder: Inntil kr. 5000,- for én reise
  • Over 3 måneder: Inntil kr. 7000,- for én reise

Reise- og opphold utenfor Europa:

  • Under 3 måneder: Inntil kr. 8000,- for én reise
  • Over 3 måneder: Inntil kr. 10 000,- for én reise

 

Helse, forsikring og sikkerhet ved utenlandsreiser

Du må huske på å sette deg inn i nødvendig informasjon om helse, forsikring og sikkerhet før du reiser til utlandet. Din kontaktinformasjon i utlandet kan du oppdatere i Studentweb.

Støtte til andre utgifter

Om støtte til andre utgifter og konferanser

I tillegg til reisestøtten kan du som masterstudent søke om støtte til arbeidet med masteroppgaven, for eksempel til konferanseavgift, IT-tjenester, produksjon av film/video og andre utgifter. Utgiftene må kunne knyttes til arbeidet med masteroppgaven og må dokumenteres.

Maksimalt støttebeløp er kr. 3000,-.

Utgifter til forsikringer, vaksinasjoner og telefonutgifter dekkes ikke.

Krav til deltakelse på konferanser/seminarer

Som masterstudent kan du søke om støtte til å få dekket deler av avgiften for deltakelse på konferanser, seminarer eller kongresser. For å få tildelt støtte til dette MÅ du presentere et paper eller på annen måte bidra faglig på konferansen. Du må dokumentere bidraget for at fakultetet skal kunne utbetale støtten.

(Regler for økonomisk støtte til datainnsamling oppdatert 16.10.2019)