Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hospitantstatus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter som har studierett ved andre universiteter eller høgskoler i Norge kan søke om å få ta enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i opp til to semestre.

Hovedinnhold

Hva kan du søke om?

Hvis du har studierett ved et annet universitet eller høyskole i Norge kan du søke om å få ta åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hospitantstatus innvilges i ett eller maksimalt to semestre.

Hvis emnene har forkunnskapskrav må du dokumentere at du oppfyller kravet i søknaden din. Eventuelle begrensninger for et emne er oppgitt i emnebeskrivelsen.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet behandler alle søknadene, og du får svar på e-post etter søknadsfristen.

Vi behandler ikke søknader som kommer etter søknadsfristen.

Hva må du legge ved søknaden?

Bekreftelse på studierett

Ved søknaden må du legge ved en bekreftelse fra universitetet eller høgskolen din om at du er registrert som aktiv student der i det semesteret du vil være hospitant ved SV-fakultetet.

Betalt semesteravgift

Du må ettersende dokumentasjon på at du har betalt semesteravgift og er semesterregistrert, eller en bekreftelse på at du har permisjon, for det semesteret du skal være hospitant. Dette må du ettersende senest 15. august eller 15. januar.

Hvis du ikke har betalt semesteravgift/semesterregistrert deg ved din hjemmeinstitusjon må du gjøre dette ved UiB. Du vil få mer informasjon om dette hvis du får innvilget søknad om studierett som hospitant.