Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norge trenger samfunnsvitere

I media har det den siste tiden vært hevdet at samfunnsvitenskapelig utdanning er mindre samfunnsnyttig enn realfag. Rapporten Kompetanse 2020 presenterer et annet bilde.

Hovedinnhold

På Politisk Kvarter på NRK 16. februar uttalte stortingspolitiker for FrP Mette Hanekamhaug at vi må «unngå å utdanne folk inn i arbeidsløshet». I jakten på ingeniører og andre realfagsutdannede rettes pekefingeren bl. a. mot samfunnsvitenskapene.

Rapporten Kompetanse 2020 fra 2011 presenterer et annet bilde. Målet for undersøkelsen har vært å avdekke hvilke behov samfunnet har av arbeidskraft innenfor høyere utdanning, og hvordan UiB møter disse behovene. Rapporten ble laget av det bergensbaserte analysebyrået Ideas2evidence og bygger på analyser av et omfattende og mangfoldig empirisk datamateriale.

Rapporten forteller at såkalte «mistilpassede» blant nyutdannede, det vil si overkvalifiserte, undersysselsatte og arbeidsledige, har vist seg å være et forbigående problem blant studenter ved alle fakultet. Mens mange studenter opplever vanskeligheter med å finne seg relevant arbeid de første månedene etter at de forlater universitetet, synker antallet mistilpassede radikalt allerede etter seks måneder. Samfunnsvitere skiller seg ikke ut i noen retning.

Også fremtidens arbeidsmarked ser godt ut for potensielle samfunnsvitere. Kompetanse 2020 peker på en stor økning i etterspørselen etter høyere utdanning frem mot 2030. Etterspørselen etter samfunnsvitere vil øke frem mot 2030, og en stor del av etterspørselen vil være i privat sektor, som følge av stadig mer kunnskapsbasert tjenesteproduksjon.

Ønsker du å studere datamaterialet selv kan rapporten Kompetanse 2020 leses HER.