Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nytt dekanat nominert

Professor Knut Helland og professor Annelin Eriksen er nominert

Hovedinnhold

Ved utløpet av nominasjonsfristen 22. april var det kommet forslag på Knut Helland som dekan og Annelin Eriksen som prodekan.   Knut Helland er professer ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og har vært dekan siden 2009.   Annelin Eriksen er professor ved Institutt ved sosialantropologi.