Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

50-års jubileum for instituttseminarene

Institutt for sosialantropologi feiret 50-års jubileum for instituttseminarene 30. mai

Fra venstre: Tom Mountjoy (ansvarlig for daglig drift av instituttseminarene)...
Fra venstre: Tom Mountjoy (ansvarlig for daglig drift av instituttseminarene), Edvard Hviding (instituttleder), Hege Toje, Lars Gjelstad, Kjetil Fosshagen, Anette Fagertun, Bjørn Enge Bertelsen (postdoktorer), Eilin Holtan Torgersen (stipendiat, ansvarlig for design av seminarenes grafikk og driftsmodell). I bakgrunnen vises en word cloud basert på titlene på seminarinnleggene gjennom de siste ti år.

Hovedinnhold

Institutt for sosialantropologi har feiret at det løpende instituttseminaret nå fyller 50 år.  Seminaret hadde sin opprinnelse som arena for faglige utvekslinger og debatter i instituttets første år da Fredrik Barth, Jan-Petter Blom og Henning Siverts var sentrale personer.  Instituttet har vokst i antall studenter og ansatte og har flyttet flere ganger siden opprettelsen for mer enn 50 år siden. Gjennom alle disse årene har instituttseminarene vært avholdt ukentlig eller hver annen uke som et viktig forum for faglige diskusjoner.  Egne krefter og en lang rekke inviterte forelesere fra inn- og utland har presentert sin forskning på seminarene, som er åpne for alle ansatte og for studenter på alle nivå, og har vært et konstant møtepunkt.  Den tematiske bredden i instituttseminarene har vært stor.

Fra 2009 har instituttseminarene vært organisert av postdoktorgruppen. Instituttet har prioritert seminarene og bevilget ressurser for å gjennomføre dette, blant annet ved å bruke vitenskapelige assistenter til å håndtere logistikken rundt seminarene og til å gi seminarene et distinkt grafisk uttrykk.  Instituttseminarene har i denne perioden fått den overordnede tittelen Bergen Social Anthropology Seminar Series (BSAS).

Temaet for jubileumsseminaret var ‘denaturalisering’ av forskjeller og sosial ulikhet, og har klare linjer til et banebrytende antropologisk prosjekt fra instituttets tidlige historie.  I antropologisk litteratur har boken Ethnic Groups and Boundaries fra 1969 satt viktige spor.  Boken ble redigert av Fredrik Barth og hadde mange bidrag fra antropologimiljøet i Bergen.  På samme måte som denne boken stilte spørsmål ved rådende  oppfatninger av etniske forskjeller, prøver prosjektet Denaturalizing difference: Challenging the production of global social inequality å stille spørsmål ved gitte oppfatninger av økonomi, teknologi og samfunnsmessig ulikhet. Programmet for jubileumsseminaret ga noen svært spennende smakebiter av dette.

Det var veldig god deltakelse på jubileumsseminaret som ble arrangert på Det akademiske kvarter og mange tidligere antropologistudenter var tilstede på seminaret.