Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Seminar

Internasjonal straffedomstol for Midtøsten?

Flere eksperter på internasjonal strafferett, både i Norge og internasjonalt, har tatt til orde for at det bør opprettes internasjonale straffedomstoler for Midtøsten.

Hovedinnhold

Dette er tema for Fredagsseminaret om demokrati og rettsstat i morgen fredag 22. februar. Dr. juris Terje Einarsen innleder om straffedomstoler, professor Arild Linneberg holder innlegg om krigsforbrytelse, rett og retorikk og forskningsleder Elin Skaar om veier til forsoning.

Se utfyllende omtale og program her