Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forskning

Nye prosjektbevilgninger til spennende forskning

Flere fagmiljøer ved SV-fakultetet har oppnådd bevilgninger til viktige forskningsprosjekter innen Velferd, arbeid, migrasjon.

To prosjekter har nylig fått bevilgninger fra VAM-programmet i Norges forskningsråd. Dette gir en enda bredere forskningsinnsats på et av fakultetets strategiske forskningsfelt.

Informasjons- og medievitenskap ved Leiv Ove Larsen og Karl Knappskog  har sammen med Uni  Rokkansenteret fått midler til prosjektet «Responding to welfare state services: An analysis of users, media and public institutions».  Prosjektet inngår i et større flerfaglig samarbeid og skal ledes av forsker Dag Arne Christensen ved Uni  Rokkansenteret.

Institutt for sosialantropologi har oppnådd midler til et postdoktorprosjekt “ Youth and vocational education in post-industrial Norway. The integration and alienation of vocational learners in a youth culture perspective". Prosjektet skal gjennomføres av Lars Edvin Gjelstad.

-    Disse nye prosjektene styrker vår strategiske satsing på forskningsfeltet og skaper spennende samarbeidsrelasjoner fagmiljøer imellom, sier dekanus Knut Helland.