Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Masteroppgave med uventet aktualitet

Terroraksjonen 22. juli har resultert i uventet aktualitet for masteroppgaven til Lars Erik Berntzen.

Hovedinnhold

I juni avleverte Lars-Erik Berntzen masteroppgaven "Den eksistensielle trusselen: En sosiologisk studie av politisk motstand mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge" ved Sosiologisk institutt. 

I masteroppgaven studerte Berntzen motstanden mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge. Han intervjuet ledere for organisasjoner og grupper som har gjort seg bemerket med islamkritiske utsagn.

Et sentralt funn i oppgaven var at anti-islamaktørene bruker sentrale verdier og kjente historiske hendelser fra vestlig historie til å legitimere sitt islamkritiske standpunkt. Berntzen konkluderer med at aktørene konstruerer et ideologisk rammeverk som ligger tett opp til ideologier og narrativer som er viktige for majoriteten i befolkningen. På en slik måte kan bevegelsene mobilisere folk til sin sak og samtidig svare på kritikk mot bevegelsen. 

Ikke uventet har media fattet interesse for Berntzens masteroppgave. 30. juli publiserte Bergens Tidende kronikken "Terrorhandlingens fundament" hvor Berntzen gjør rede for likheter, men også forskjeller, mellom bevegelsene han har studert og Behring Breiviks såkalte manifest. Få dager etter publiseringen av kronikken publiserte Dagsavisen en artikkel hvor Berntzen kommenterer fremtidsutsiktene til de islamkritiske bevegelsene. Artikkelen ble kommentert i flere av landets aviser. Berntzens innsikt i de anti-islamske bevegelsene utgjorde også utgangspunktet for en nylig publisert artikkel i Aftenposten

Berntzens masteroppgave er tilgjengelig fra denne siden.