Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sampol-konferansen 2011

Sampol-konferansen, som blir arrangert av masterstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk, har i år tittelen "Kampen mot terror".

Hovedinnhold

Dette er dessverre et tema som har blitt så alt for aktuelt i Norge etter 22. juli. Konferansen vil holdes den 21. og 22. september. Konferansierer: Bjørn Hansen og Magnus Takvam.

Sampol-konferansen har nå sluppet hele programmet for 2011. Grete Faremo, Bård Vegar Solhjell, Frank Rossavik, Bjørn Hansen og Magnus Takvam er bare noen av bidragsyterne som vil belyse konferansens fire bolker: Krig, dialog, media og trusselbildet. På programmet står også forskere fra Institutt for sammenliknende politikk, Chr. Michelsens institutt, Forsvarets forskningsinstitutt, Senter for transatlantiske studier og Rokkansenteret. På konferansens hjemmeside vil du finne mer informasjon om billettsalg, programmet og de ulike bolkene.

Vel møtt!