Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Faglig-pedagogisk dag 2012

Ny kunnskap - bedre skole

SV-fakultetet tilbyr et spennende og innholdsrikt program på Faglig-pedagogisk dag 3. februar.

Hovedinnhold

Formålet med dagen er å gi lærere mulighet til å bli oppdatert på utviklingen innenfor sine fag og det som skjer på forskningsfronten. Denne åpne fagdagen for lærere fra ungdoms- og videregående skoler fra hele Vestlandet har blitt en svært viktig tradisjon. Den store tematiske variasjonen i programmet gjenspeiler den faglige bredden av forskning og utdanning som foregår hos oss. Les mer om programmet ved SV-fakultetet her.