Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SV-fakultetet fortsatt populært

Årets søkertall fra Samordna opptak viser en liten nedgang, men SV-fakultetet har fortsatt flest søkere. Til masterprogrammene er det i år rekordmange søkere.

Hovedinnhold

Til tross for noe lavere søkertall i Samordna opptak samlet ved UiB og ved SV-fakultetet, er det fremdeles SV-fakultetet som har det høyeste antallet søkere, etterfulgt av Det juridiske og Det humanistiske fakultet. Studieprogrammene med flest søkere ved SV-fakultetet er i år samfunnsøkonomi, film- og tv-produksjon, journalistikk og sammenliknende politikk.

- Det er kjekt å være leder for det fakultetet som er mest populært blant søkerne til studier ved UiB. Så har vi hatt en liten nedgang, og det vil vi se nærmere på, sier dekan Knut Helland.

 

Rekordmange søkere til masterprogrammene

SV-fakultetet har nok en gang satt rekord i antall søkere til masterprogrammene. Totalt er det 559 personer som ønsker å studere samfunnsvitenskapelige fag på høyere nivå. De mest populære masterprogrammene er sammenliknende politikk og samfunnsøkonomi, som begge har nesten 100 søkere hver. Det er også en stor økning i tallet på søkere til de to engelske masterprogrammene i systemdynamikk og utviklingsantropologi.