Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kunngjøring av kandidater

Kunngjøring av kandidater til Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 2009 -2013

Hovedinnhold

 

Det skal velges nytt styre for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2009- 2013.

 

Styret består av 9 medlemmer (dekan, 4 gruppe A, 1 gruppe B, 1 gruppe C og 2 gruppe D). I tillegg har gruppe B og Rokkansenteret 1 observatør hver. 

 

Innen nominasjonsfristen for gruppe A, B og C har det kommet inn forslag på følgende kandidater:

 

Gruppe A - Fast vitenskapelig ansatte

 • Professor Pål Davidsen, Institutt for geografi
 • Instituttleder Dag Elgesem, Institutt for informasjons – og medievitenskap
 • Førsteamanuensis Kathinka Frøystad, Institutt for sosialantropologi
 • Instituttleder Hans – Tore Hansen, Sosiologisk institutt
 • Professor Barbara Wasson Lillehaug, Institutt for informasjons – og medievitenskap
 • Førsteamanuensis Ole Johnny Olsen, Sosiologisk institutt
 • Instituttleder Lise Rakner, Institutt for sammenliknende politikk
 • Førsteamanuensis Linda Sangolt, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 
 • Professor Sigve Tjøtta, Institutt for økonomi

 

Gruppe B – Midlertidig vitenskapelig ansatte

 • Stipendiat Susanne Bygnes, Sosiologisk institutt
 • Postdoktor Kristine Jørgensen, Institutt for informasjons – og medievitenskap
 • Førsteamanuensis (vikar) Erlend Lavik, Institutt for informasjons – og medievitenskap
 • Stipendiat Åse Gilje Østensen, Institutt for sammenliknende politikk

 

Gruppe C – Teknisk- administrativt ansatte

 • Seniorkonsulent Sissel Marit Jensen, Fellesadministrasjonen for geografi og sosialantropologi
 • Rådgiver Else Jerdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sekretariatet
 • Førstekonsulent Jørgen Melve, Fellesadministrasjonen i Christiesgate
 • Overingeniør Terje Thue, Institutt for informasjons – og medievitenskap.

 

Valget avvikles som preferansevalg, jfr. valgreglementet § 10, og valgmåten er elektronisk. Når valglokalet åpner mandag 7. september kl. 09.00 får alle velgere tilsendt e-post med lenke til valglokalet. Stemme kan avlegges fram til onsdag 9. september kl. 15.00. Valgoppgjør finner sted dagen etter.

 

Valgstyret anmoder velgerne om å rangere flest mulig kandidater, fortrinnsvis alle.

Gruppe A og C velges for fire år og gruppe B for ett år.