Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Utdanning

Gode søkertall ved SV-fakultetet

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at SV-fakultetet har jevnt gode søkertall. Fortsatt er SV-fakultetet det fakultetet ved UiB som har flest søkere.

Hovedinnhold

SV-fakultetet har i år like mange primærsøkere som i fjor. Seksjonssjef Ingrid Christensen er svært godt fornøyd med søkertallene. - Dette vitner om at SV-fakultetet har et attraktivt og godt studietilbud.

Det er også på SV-fakultetet en finner de mest populære fagene. Dette er tradisjonen tro Film- og tv-produksjon og Journalistikk med hhv. 11,5 og 10,55 søkere pr. studieplass. Bachelorprogrammene som har fått størst oppsving i søkermassen ved SV sammenliknet med i fjor, er miljø- og ressursfag (125 %), sosialantropologi (38 %) og sosiologi (15 %). Med  1931 primærsøkere i fjor og 1932 primærsøkere i år er SV-fakultetet fortsatt det mest populære fakultetet ved UiB.

Flere søker til master

Også masterprogrammene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet er populære ved årets hovedopptak. Totalt sett har fakultetet 519 søkere til sine masterprogram, mot 407 i fjor, noe som tilsvarer en økning på 27,5 prosent. De mest populære som førstevalg er masterprogrammene i sammenliknende politikk, samfunnsøkonomi og medievitenskap.