Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Rapportering

Årsmelding 2011

Årsmeldingen er et sammendrag av fakultetets meldinger for utdanning, forskerutdanning og forskning. Den gir et kort innblikk i aktiviteter i 2011 og videre prioriteringer for 2012.

Hovedinnhold

Last ned Årsmelding for Det samfunnsvitenskapelige fakultet her.