Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyheter fra På Høyden

Meir vedtaksmakt til instituttråda

Universitetsstyret tok torsdag eit endeleg vedtak i den omstridde saka om styringsformene ved institutta.

Hovedinnhold

Med sju mot tre røyster vedtok Universitetsstyret å endra Reglane for instituttorgan. Endringane i reglane inneber i hovudsak at instituttråda får meir vedtaksmakt. Tidlegare har instituttråda fungert som eit rådgjevande organ for instituttleiaren, som har handsama og gjeve uttalingar til sentrale spørsmål for institutta.

Les meir om saka i På Høyden