Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsfrokost

Kom og spis frokost med det nye dekanatet!

Hovedinnhold

Det nye dekanatet ved SV-fakultetet inviterer til frokost tirsdag 25.08 kl 08.30 til 10.30 i Sjøfartsmuseet. Knut Helland (dekan), Anne Lise Fimreite (prodekan) og Olav Smedal (visedekan for utdanning)vil presentere seg og informere om arbeidet til det nye dekanatet.