Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stor økning i antall søkere til SV-fakultetet

I årets Samordna opptak har tallet på søkere til bachelorstudier ved SV-fakultetet gått opp med over 10 %. Til toårige masterprogrammer er det nærmere 25 % flere søkere enn i 2012.

Hovedinnhold

For studietilbudene på bachelornivå er det i 2013 svært gode søkertall for hele SV-fakultetet, og fakultetet har igjen det største antallet primærsøkere ved UiB. Når det gjelder bachelorprogrammene, er det spesielt informasjonsvitenskap, medievitenskap og nye medier som viser en stor prosentvis økning i søkertallet. Blant årsstudiene øker sosialantropologi mest med en dobling i antallet søkere.

Til de toårige masterprogrammene er det en samlet økning i antall primærsøkere på nærmere 25 % sammenlignet med tilsvarende tall for 2012. I år er det programmene i sammenliknende politikk, samfunnsøkonomi og administrasjon og organisasjonsvitenskap som har de fleste søkerne, mens det er tilbudene i informasjonsvitenskap, geografi, sosiologi og Public Administration som har den største prosentvise økningen i antallet søkere.

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Knut Helland, er svært fornøyd med søkertallene. - Våre fagmiljøer arbeider godt med studiekvalitet og rekruttering. Det er svært gledelig at så mange ønsker å studere hos oss. Og vi ser fram til å ta imot våre nye studenter!