Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gode søkjertal til Bachelorprogramma

Det samfunnsvitskaplege fakultet er det fakultetet ved UiB som har flest søkjarar i årets opptak.

Hovedinnhold

SV fakultetet hadde ein liten nedgang i søkjartala, men hadde samla sett ei auke i søkjartala til dei disiplinære bachelorprogramma, noko som vitnar om gode og populære studietilbod, og ein stabil og god studiekvalitet.

Studiesjef Ingrid Christensen trur at nedgangen i søkjartal på nokre av dei mest populære tilboda innan informasjons- og medievitskap, kan skuldast kunnskap om at desse programma har særs høge poenggrenser.