Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Faglig-pedagogisk dag

Faglig-pedagogisk dag 2014

Fredag 7. februar er det klart for Faglig-pedagogisk dag 2014. Ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet blir det arrangert foredrag i flere av våre fagmiljø.

Faglig-pedagogisk dag

Hovedinnhold

Faglig-pedagogisk dag er et årlig arrangement hvor lærere fra Vestlandet inviteres til en fagdag ved Universitetet i Bergen. I år består programmet av mer enn 80 forelesninger og andre programinnslag over hele universitetet. Her kan du altså få mye ut av dagen, og få med deg spennende foredrag fra flere fagmiljø. Det blir også satt opp et stort utstillingsområdet i Jusbygget på Dragefjellet. Her kan du orientere deg om ulike studietilbud og arrangement ved UiB, og få informasjon som er relevant for deg selv, dine elever og for undervisning.

 

På Faglig-pedagogisk dag blir det arrangert forelesninger ved alle instituttene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Her blir det spennende bidrag fra våre mange fagmiljø, og du kan få med deg forelesninger om alt fra dynamikken i snødekket og landbruket i Nepal til blogger og mediepåvirkning.

 

Programmet og mer informasjon finner du på denne siden. Alle studenter er også hjertelig velkommen til å få med seg forelesningene; det er undervisningsfri på Faglig-pedagogisk dag slik at alle har mulighet til å delta.

 

Det er ingen påmelding til Faglig-pedagogisk dag, alle interesserte er velkommen!