Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rettigheter og plikter når du er ansatt som stipendiat

Her finner du informasjon om rettigheter og plikter som ansatt ved fakultetet og noen nyttige retningslinjer for ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver.

Hovedinnhold

Rettigheter og plikter som stipendiat

Du kan lese om dine rettigheter og plikter som ansatt i Medarbeiderhåndboken for ansatte ved UiB.

Dersom noe er uklart eller du har spørsmål om innholdet i Medarbeiderhåndboken er du velkommen til å ta kontakt med personalseksjonen ved fakultetet.

Retningslinjer for studiepermisjoner for kandidater med ekstern arbeidsgiver

Dersom du har hatt lovhjemlede permisjoner ber vi om å få dokumentasjon som viser ny sluttdato. Studieretten vil bli forlenget i tråd med ny sluttdato.

Under normale omstendigheter vil det ikke bli gitt permisjon fra utdanningen grunnet bierverv eller annen stilling. Etter søknad kan fakultetet unntaksvis gi tillatelse dersom dette fremmer eget prosjekt.