Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet

Fra feltarbeid til doktorpromosjon

Iselin Åsedotter Strønen disputerte fredag 17. oktober 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Revolutionary Petro-State. Change, Continuity and Popular Power in Venezuela». I videoen forteller Iselin om forskningsprosjektet sitt, avslører hva som er det viktigste redskapet til en antropolog, og lar deg være med henne på doktorpromosjonen.

Doktorpromosjon, intervju, SV, Iselin Strønen

Få et innblikk i et forskerutdanningsløp. Sosialantropologi Iselin Strønen forteller om veien fram til fullført doktorgrad.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter v/André Kvalvågnes, Knut M. Tande og Øystein L. Iversen

Hovedinnhold

Strønen har skrevet doktorgrad om grasrotbevegelser i Venezuela. Hun forsket på nabolagsorganisering, eller grasrotorganisering i slummen i Caracas, hovedstaden i Venezuela, og den Venezuelanske staten under den nå avdøde Hugo Chavez sin regjeringstid. For å gjennomføre sin forskning har Iselin bodd i slummen i Caracas i totalt et år og deltatt i dagliglivet på godt og vondt.