Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lese- og PC-saler i Ulrike Pihls hus

I Ulrike Pihls hus finner du lese- og PC-saler for alle studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Studenter sitter ved arbeidsbord og diskuterer og noterer.
Foto:
Emil Breistein

Innhold

Hvor finner du Ulrike Pihls hus?

Ulrike Pihls hus ligger ved SV-bygget Lauritz Meltzers hus, på hjørnet av Professor Keysers gate og Fosswinckels gate. Adressen er Professor Keysers gate 1.

Reglement for lese- og PC-saler i Ulrike Pihls hus

1. Lesesalene er åpne for registrerte studenter ved Universitetet i Bergen.

2. Det skal være rolig på lese- og PC-salene. Forstyrrende bruk av telefon og samtaler skal ikke forekomme.

3. Ved fravær på mer enn en time må du legge igjen fraværslapp. Ved fravær en halv time ut over oppgitt tid, kan andre studenter ta plassen.

4. Det er fortrinnsvis ikke faste plasser. Plassen skal ryddes ved slutten av dagen.

5. Reserverte plasser merkes av fakultetet. Fakultetet kan reservere plasser til for eksempel:

  • studenter som av medisinske eller sosiale grunner trenger fast eller reservert plass
  • studenter på bestemte fag eller studieprogram