Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tiltakskort for håndtering av brann-/vannskade

Hovedinnhold

Oppgaver

Momenter

Ansvarlig

Varsling/

informasjon

 • Ring brannvesenet 110 og opplys om:
  • Hvem som ringer
  • Hva som har skjedd
  • Hvor det brenner
 • Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig brannslokkeutstyr

Ved brann-/vannskade:

 • Utløs brannalarmen med manuell brannmelding dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk
 • Verifisere informasjon om skadeomfang
 • Prioritering i forhold til:
  • Personer – miljø - materiell

Alle

Tiltak/instrukser

 • Evakuering i hht gjeldende instruks
 • Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til personer med funksjonsnedsettelse
 • Kontakt driftspersonell
 • Førstehjelp (fysisk/psykisk)
 • Avsperring/vakthold
 • Evakuere personell til mottaksbygg
 • Skadebegrensning
 • Flytte og sikre verdifulle gjenstander/dokumenter

Plassansvarlig brann/

lokal leder/

beredskapsgruppe/

beredskapsledelsen

 

Rapportering/

etterarbeid

 • Oppfølging av berørt personell
 • Evaluering av forløp og beredskapstiltak
 • Evaluering av sikringstiltak
 • Forslag til forebyggende tiltak

Lokal leder/

beredskapsgruppe/

beredskapsledelsen