Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tiltakskort for skadeverk/innbrudd/tyveri

Hovedinnhold

Oppgaver

Momenter

Ansvarlig

Varsling/

informasjon

 • Ring politi nr 112 (eller 55 55 63 00 ) /UiBs vakttelefon 55 58 80 81
 • Varsle lokal leder
 • Mottak/kontakt med politi

(informer om hendelsesforløpet)

Alle

Tiltak

 • Tilkall driftspersonell
 • Hindre uvedkommende adgang
 • Sperre av åstedet (sporsikring)
 • Sikre/notere vitner (navn/telefon)
 • Signalement (øyenvitner)
 • Vakthold
 • Gjenopprett sikring av område/verdier
 • Registrere skader
 • Sikring av verdier

Lokal leder/

beredskapsgruppe

 

Rapportering/

etterarbeid

 • Anmeldelse
 • Rapportering
 • Evaluering av forløp/beredskapstiltak
 • Evaluering av sikringstiltak
 • Forslag til forebyggende tiltak

Lokal leder/

beredskapsgruppe