Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tiltakskort for alvorlig personskade

Hovedinnhold

Oppgaver

Momenter

Ansvarlig

Varsling/

informasjon

 • Iverksett førstehjelp
 • Ring ambulanse nr. 113
 • Varsle lokal leder
 • Mottak av ambulanse

(informer om hendelsesforløpet)

Alle

Tiltak

 • Sperre av åstedet (sporsikring)
 • Sikre/notere vitner (navn/telefon)
 • Skjerme berørte personer
 • Ta vare på pårørende

Lokal leder/

beredskapsgruppe/

beredskapsledelsen

Rapportering/

etterarbeid

 • Ettervern

(samle berørte, debriefing, psykisk støtte)

 • Rapporter skaden:
  • Politi
  • Arbeidstilsyn
  • HMS-ledelse
  • Send skademeldingsskjema til:
   • HMS-seksjonen
   • NAV
   • Statens Pensjonskasse
  • Oppfølging av berørt personell
  • Evaluering av forløp/beredskapstiltak/ sikringstiltak
  • Forslag til forebyggende tiltak

Lokal leder/

beredskapsgruppe/ beredskapsledelsen