Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tiltakskort for mediehåndtering i en krise- eller beredskapssituasjon

Hovedinnhold

Oppgaver

Momenter

Ansvarlig

Varsling/

informasjon

 • Dersom media tar kontakt, bør det henvises til Kommunikasjonsavdelingen
 • Varsle lokal leder

Alle

Tiltak

 • Varsle beredskapsleder

 

 • Varsler beredskapsgruppen og gjør den operativ

 

 • Sikre enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper
 • Holde ledelsen oppdatert på mediebildet
 • Sørge for støtte til dem som til enhver tid skal uttale seg til media
 • Kvalitetssikre universitetets kommunikasjon med omverden

Lokal leder/ beredskapsgruppe

 

Beredskapsleder

 

Avdelingsdirektør ved Kommunikasjonsavdelingen

Rapportering/

etterarbeid

 • Evaluering av forløp/beredskapstiltak
 • Evaluering av sikringstiltak
 • Forslag til forebyggende tiltak

Lokal leder/

beredskapsgruppe/

beredskapsledelsen