Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

SeMPER-Arctic

SeMPER-Arctic-prosjektet samler lokale historier om endringer, kriser og sjokk i tre arktiske lokalsamfunn i Grønland og Russland, og analyserer tverrfaglig hvordan disse fortellingene inkluderer forestillinger om motstandskraft.

People and dogs on snowclad ground in front of mountain
Uummannaq-samfunnet samler seg på isen foran øya mens de venter på at hundeløpet skal starte. Bildet er tatt av Jean-Michel Huctin, forskningssenteret CEARC, ARTisticc Project, 2015.
Foto/ill.:
Jean-Michel Huctin

Hovedinnhold

Målet med SeMPER-Arctic - Sense Making, Place attachment, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic - er å utvikle en fortellingsfokusert, lokalt forankret og stedsbasert forståelse av motstandskraft i arktiske samfunn. Denne forståelsen er nøkkelen til å utvikle verktøy og strategier for å øke lokal motstandskraft i andre samfunn, og resultatene kommer til å bli delt med regionplanleggere og beslutningstakere. Videre bidrar konsortiet til kunnskapsbasen om globale miljøforandringer gjennom en ansvarlig undersøkelse av hva det innebærer å være et motstandsdyktig arktisk samfunn i det 21. århundret. Resultatene skal omgjøres til handlingsalternativ på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt for polområdene.

Ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen er Anne Blanchard leder for arbeidspakke (WP) 2: «Refleksivitet i fortellingsbasert vitenskap om motstandskraft,» som skal sikre at den fortellingsbaserte forskningen som gjennomføres i SeMPER-Artic er ansvarlig, refleksiv og bevisst på den arktiske konteksten. Mer spesifikt spør vi om (i) hvordan vi samler inn fortellinger; (ii) hvorfor vi samler inn fortellinger; og (iii) hvilken påvirkning fortellingsvitenskap har på arktiske samfunn, politiske tiltak og på fortellingene selv. Dette refleksive steget i konsortiet gjennomføres delvis gjennom refleksive dagbøker, en-til-en-intervjuer med medlemmer av konsortiet og workshops der man reflekterer over hva refleksiv og ansvarlig fortellingsvitenskap i Arktis innebærer (inkludert workshopen 28.-30. september).

Professor Jeroen P. Van der Sluijs, professor Jean-Paul Vanderlinden, seniorforsker Arjan Wardekker, seniorforsker Roxana Roos og gjesteforsker Natalia Doloisio ved Universitetet i Utrecht er også involverte i prosjektet. Van der Sluijs er prosjektleder for teamet ved Universitetet i Utrecht og bidrar til WP2 - "Reflexivity in narrative-based resilience science" og WP5 - "Integration and progress on arctic resilience." Vanderlinden er tilknyttet både SVT og forskingssenteret CEARC, og bidrar til alle arbeidspakkene. Wardekker leder arbeidet med WP5, som spør: Hvordan påvirker ulike forståelser av motstandskraft hverandre, hvordan samsvarer de, og hva kan de lære av hverandre? Denne arbeidspakken kommer blant annet til å inkludere en sammenligning med erfaringene og innsiktene fra de andre arbeidspakkene. Warderkker leder også arbeidet i det nederlandske teamet og bidrar til WP2. Singh er tilsatt som seniorforsker på deltid i Utrechts team, men jobber fra SVT i Bergen. Hun bidrar inn i arbeidspakke 2. Natalia Doloisio jobber på WP5, hvor hun gjennomfører en tverrfaglig undersøkelse av fortellingene om motstandskraft og data innsamlet i de andre arbeidspakkene. Hun assisterer også Roxana Roos i WP2, og Roos assisterer Doloisio i WP5.

Logo SeMPER-Arctic
Foto/ill.:
SeMPER-Arctic