Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

SeMPER-Arctic

SeMPER-Arctic-prosjektet samler lokale historier om endringer, kriser og sjokk i tre arktiske lokalsamfunn i Grønland og Russland, og analyserer tverrfaglig hvordan disse fortellingene inkluderer forestillinger om motstandskraft.

The Uummannaq community gather on the sea ice in front of the island, while the dogsled race is about to start
Uummannaq-samfunnet samler seg på isen foran øya mens de venter på at hundeløpet skal starte. Bildet er tatt av Jean-Michel Huctin, forskningssenteret CEARC, ARTisticc Project, 2015.
Foto/ill.:
Jean-Michel Huctin

Hovedinnhold

Målet med SeMPER-Arctic - Sense Making, Place attachment, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic - er å utvikle en fortellingsfokusert, lokalt forankret og stedsbasert forståelse av motstandskraft i arktiske samfunn. Denne forståelsen er nøkkelen til å utvikle verktøy og strategier for å øke lokal motstandskraft i andre samfunn, og resultatene kommer til å bli delt med regionplanleggere og beslutningstakere. Videre bidrar konsortiet til kunnskapsbasen om globale miljøforandringer gjennom en ansvarlig undersøkelse av hva det innebærer å være et motstandsdyktig arktisk samfunn i det 21. århundret. Resultatene skal omgjøres til handlingsalternativ på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt for polområdene.

Ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen er Anne Bremer leder for arbeidspakke (WP) 2: «Refleksivitet i fortellingsbasert vitenskap om motstandskraft,» som skal sikre at den fortellingsbaserte forskningen som gjennomføres i SeMPER-Artic er ansvarlig, refleksiv og bevisst på den arktiske konteksten. Mer spesifikt spør vi om (i) hvordan vi samler inn fortellinger; (ii) hvorfor vi samler inn fortellinger; og (iii) hvilken påvirkning fortellingsvitenskap har på arktiske samfunn, politiske tiltak og på fortellingene selv. Dette refleksive steget i konsortiet gjennomføres delvis gjennom refleksive dagbøker, en-til-en-intervjuer med medlemmer av konsortiet og workshops der man reflekterer over hva refleksiv og ansvarlig fortellingsvitenskap i Arktis innebærer (inkludert workshopen 28.-30. september).

Professor Jeroen P. Van der Sluijs, professor Jean-Paul Vanderlinden, seniorforsker Arjan Wardekker og seniorforsker Oksana Singh ved Universitetet i Utrecht er også involverte i prosjektet. Van der Sluijs er prosjektleder for teamet ved Universitetet i Utrecht, der han er førsteamanuensis, og bidrar til WP2 - "Reflexivity in narrative-based resilience science" og WP5 - "Integration and progress on arctic resilience." Vanderlinden er tilknyttet både SVT og forskingssenteret CEARC, og bidrar til alle arbeidspakkene. Wardekker leder arbeidet med WP5, som spør: Hvordan påvirker ulike forståelser av motstandskraft hverandre, hvordan samsvarer de, og hva kan de lære av hverandre? Denne arbeidspakken kommer blant annet til å inkludere en sammenligning med erfaringene og innsiktene fra de andre arbeidspakkene. Warderkker leder også arbeidet i det nederlandske teamet og bidrar til WP2. Singh er tilsatt som seniorforsker på deltid i Utrechts team, men jobber fra SVT i Bergen. Hun bidrar inn i arbeidspakke 2.

Logo SeMPER-Arctic
Foto/ill.:
SeMPER-Arctic