Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Tjenesteutvikling

Organisasjonsutvikling

I prosjektet Tjenesteutvikling skal det rettes fokus på tjenester som må utvikles for å møte sentrale utfordringer UiB vil stå overfor de neste årene. Her er en oversikt over pågående delprosjekter.