Hjem
UiB Tjenesteutvikling

Skyggeuke i NG5

Bli med på et ny variant innen jobbskygging på UiB! Nå kan du skygge en av avdelingene i Nygårdsgaten 5.

Illustrasjon av bygget og to som skygger
Foto/ill.:
Elisabeth Nesheim/UiB

Hovedinnhold

Ved UiB skal administrasjonen  jobbe innovativt og utforskende, og ha godt samspill mellom ulike ansatte og enheter. Fellesadministrasjonen ble fra høsten 2023 samlokalisert i nye lokaler i Nygårdsgaten 5 som legger til rette for dette.   

I uke 48 kan ansatte i administrasjonen på  fakultet eller institutt bli bedre kjent med avdelingene som holder til i bygget.  Målet er å øke tilgjengeligheten til fellesadministrasjonen, og senke terskelen for kontakt.  

Du får bli kjent med avdelingene, hvordan de jobber, bredden i deres fagfelt og tema de er opptatt av, og kan selv dele egne relevante problemstillinger fra din arbeidshverdag.  

Når skjer jobbskyggingen? 

Jobbskyggingen vil foregå en dag i løpet av uke 48 (27.nov. -3. des). Ønsker du å delta, må du ha tid og mulighet i løpet av denne uken.  

Deg som vil skygge 

Administrativt ansatte på fakultet eller institutt kan skygge avdelinger i fellesadministrasjonen i Nygårdsgaten 5. Du kan melde inn ønsker for hvilken avdeling du vil besøke denne uken, og vil bli kontaktet med informasjon om hvor og når du skal skygge.  

Her kan du melde  deg på jobbskygging i NG5. 

Avdelinger i NG5:

Hva kreves av deg?  

  • Du må sette av tid til å delta på jobbskygging i løpet av uke 48

  • Være fleksibel, interessert og nysgjerrig  

  • Tenk gjennom hva du vil dele av egne erfaringer, hverdag og kompetanse 

  • Tenk gjennom hva du ønsker å lære