Hjem
Fagressurser - Spesialsamlingene
Konferanse

Konferanse: Spesialsamlinger i bibliotekene

Ved landets ulike bibliotek (folke-, universitets- og organisasjonsbibliotek) finnes det mange spesialsamlinger og arkiver – de kan bestå av håndskrifter og fotografier, tegninger og sjeldne trykk, musikk og andre audiovisuelt materiale; eller de kan være tematiske med fokus på lokalhistorie og andre fagfelt.

Banner med fire panel - utsnitt fra Spesialsamlingenes vindusutstilling 2019
Foto/ill.:
Morten Heiselberg

Hovedinnhold

Alle foredrag vil bli holdt i Auditorium 3 i Jussbygget, inngang fra Magnus Lagabøtes plass 1.

Oppdatert program for 11. og 12. desember.

Finnes det forskjellige strategier i forvaltning av disse rikholdige arkivene og samlingene lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt?

Hvordan møter spesialsamlingene utfordringer og muligheter rundt kobling av digital og fysisk tilstedeværelse og bibliotekhverdag?

Går virkelig det økende fokuset på tilgjengeliggjøring og formidling av spesialsamlinger på bekostning av andre bibliotekstjenester?

Er det behov for et møtested for spesialsamlinger i norske bibliotek som på sikt kan munne ut i nye nettverk og prosjekter?

Konferansen «Spesialsamlinger i bibliotekene» vil bli dette møtestedet for de mange bibliotekansatte som har spesialsamlinger som en del av sitt arbeidsfelt. Konferansen vil være et forum for informasjonsutveksling, en arena for å diskutere disse problemstillingene gjennom faglig påfyll som kan utvikle vårt felles felt.

Konferansen vil holdes over to fulle dager, med tematiske bidrag presentert i opp til to parallelle sesjoner.

Konferansens språk blir norsk, men keynote speakers vil holde sin presentasjon på engelsk.

Følg oss også på Facebook!

 

KEYNOTES:

Dr. Claudia Fabian, Bavarian State Library, Munich

Portrett av Dr. Claudia Fabian
Foto/ill.:
Claudia Fabian

Dr Claudia Fabian har arbeidet ved Bavarian State Library i München siden 1986. Hun har studert klassisk og fransk filologi ved Universitetet i München og i Paris (Sorbonne). Hun ledet den alfabetiske katalogiseringen inntil 1999, da hun ble leder for Avdeling for brukertjenester, før hun så ble leder for Avdeling for manuskripter og sjeldne trykte bøker i 2004. Dette innebærer et samlingsansvar for en verdenskjent kulturarv med hensyn til digitalisering, online publisering av forskningsresultater og viktige utstillinger. Hun har vært aktiv i LIBER og IFLA RBSC, og helt fra begynnelsen spesielt aktiv i CERL, og er nå direktør for Consortium of European Research Libraries. Hun er leder for den nasjonale arbeidsgruppen for RDA og manuskripter, og er delaktig i å designe den nye tyske manuskriptportalen, og deltar i det pågående arbeidet med de nasjonale historiske bibliografiske databasene, VD 16, VD 17 og VD 18.


Kristian Jensen, British Library

Portrett av Kristian Jensen - British Library
Foto/ill.:
Kristian Jensen

Kristian Jensen har arbeidet på the British Library siden 1999. Han er sjef for samlingene, omtrent 170 millioner gjenstander i alle formater fra bjørkebark til bites. Tidligere arbeidet han på the Bodleian Library i Oxford, i Special Collections, med særlig ansvar for inkunabelsamlingen. Han er formann for the Consortium of European Research Libraries. Han har bakgrunn som klassisk filolog fra København, med PhD fra det Europæiske  Universitetsinstitut i Firenze.