Hjem
Spesialsamlingene
Billedsamlingen

Bruksvilkår for bilder fra Billedsamlingen

Hovedinnhold

Hvis ikke annet er spesielt avtalt gjelder følgende regler:

  1. Fysiske bilder til privat bruk kan ikke videreformidles eller publiseres uten tillatelse fra Universitetsbiblioteket.
  2. Bildene blir frigitt til publisering når bruker er registrert.
  3. Filer til publisering er kun til engangs bruk og skal ikke arkiveres eller videreformidles.
  4. Ved ordinær publisering skal det avtales et fremstillingsgebyr.
  5. Bildene kan ikke videreformidles i noen trykket form uten spesiell tillatelse fra Universitetsbiblioteket.
  6. Ved all publisering, inkludert internett, skal det alltid oppgis fotograf (hvis kjent) og eierinstitusjon (Universitetsbiblioteket i Bergen).
  7. Bilder fra Spesialsamlingene/Billedsamlingens nettsted kan fritt lastes ned i den form de er på nettet og brukes fritt, mot kreditering som ovenfor.
  8. Bildefiler skal ikke forandres eller manipuleres. Utsnitt bør unngås, men hvis det brukes, skal dette oppgis i bildeteksten.
  9. Bruker skal vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for / krenker avbildede personer eller skader fotografens ry (jfr. Åndsverksloven).

Vi gjør oppmerksom på at grunnet ulike originalformater vil bestilte papirbilder variere noe fra oppgitt størrelse.