Hjem
Spesialsamlingene
Billedsamlingen

Bruksvilkår for bilder fra Billedsamlingen

Hovedinnhold

Spesialsamlingene tilbyr digitale filer av materialet som finnes i samlingene. Hvis ikke annet er spesielt avtalt gjelder følgende regler:

1. Alle bilder fra Spesialsamlingenes/Billedsamlingens nettsted kan fritt lastes ned i den form de er på Marcus og kan brukes, deles, kopieres og distribueres gratis, mot kreditering.

2. Ved all publisering, både digitalt og fysisk, skal det alltid oppgis fotograf (hvis kjent) og eierinstitusjon (Universitetsbiblioteket i Bergen).

3. Bruker skal vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for / krenker avbildede personer eller skader fotografens ry (jfr. Åndsverksloven).

4. Vær oppmerksom på at bruker selv er ansvarlig for å avklare eventuelle rettigheter knyttet til personvern (jfr. Personopplysningsloven).


Profesjonelle brukere, forskere og studenter kan kontakte Billedsamlingen ved andre behov. Billedsamlingen kan, etter forespørsel, digitalisere fra samlingene. Dette kan medføre en kostnad.