Hjem
Spesialsamlingene

Gaver til Spesialsamlingene

Hovedinnhold

Spesialsamlingen tar imot gaver, både enkeltobjekt og større samlinger. Før vi eventuelt tar imot vil vi gjerne få litt informasjon om materialet, og eventuelt dra på befaring. Ta kontakt med den enkelte enhet innunder Spesialsamlingen. Vi tar imot gaver fra blant annet privatpersoner, firma, institusjoner og foreninger. I tillegg tar vi imot fag- og forskingshistoriske arkiv fra fagmiljøer og vitenskapelig ansatte ved UiB.

Spesialsamlingene forvalter og bevarer vår felles kulturarv for fremtiden. I praksis vil det si at materialet blir registrert, pakket og oppbevart i syrefri emballasje, og bevart i klimakontrollerte og tyverisikrede magasiner. Eldre materiale eller materiale hvor personvern og opphavsrett er avklart vil kunne bli digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. Det vil ikke være anledning for publikum å kunne låne med seg materiale hjem, men kun i forskningsøyemed bli gjort tilgjengelig på lesesal med vakt.