Hjem
Spesialsamlingene
spesialsamlingene

Faghistoriske samlinger

Hovedinnhold

Ved Seksjon for Spesialsamlinger ble det i 2009 etablert et permanent tilbud om innsamling av fag- og forskningshistorisk arkivmateriale fra fagmiljøene ved UiB. Målet med innsamlingen er bevaring, dokumentasjon, og tilgjengeliggjøring av historisk betydningsfullt fag- og forskningsmateriale fra fagmiljøene ved UiB.  Faghistorisk forskningsmateriale fungerer som synliggjøring av institusjonens og fagmiljøenes faglige utvikling, som dokumentasjon av faglige og forskningshistoriske valg, satsingsområder, prosjekter og betydningsfulle vitenskapelige ansatte. Bevaring og tilgjengeliggjøring av faghistorisk arkivmateriale er nødvendig for en kontinuerlig sikring og oppdatering av institusjonens og fagmiljøenes historiske utvikling og hukommelse, samt danne basis for ny forskning.

Siden oppstarten har det blitt innsamlet og bevart ca. 700 hyllemeter arkivmateriale (bl.a. forsker- og instituttarkiv, forskningsprosjektmateriale, korrespondansearkiv, feltbøker, feltjournaler og annet grunnlagsmateriale), og ca. 25 000 enheter foto- og illustrasjonsmateriale, fra de fleste fagmiljøene og fra vitenskapelig ansatte ved institusjonen. Det innsamlede materialet ordnes, katalogiseres, og bevares i klimastyrte magasin. Utvalgte deler av arkivmaterialet vil digitaliseres og formidles via Marcus.uib.no. 
Tilbudet gjelder fakulteter, institutter og vitenskapelig ansatte ved UiB, og omfatter avlevering, bevaring og lagring i klimastyrte magasin, og registrering og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale. Det vil bli tilgang til og oversikt over materialet gjennom web-kataloger. Arbeidet med bevaring, digitalisering, tilgjengeliggjøring og formidling av forskningsmaterialet blir faglig prioritert og styrt ved Seksjon for Spesialsamlinger, i nært samarbeid med fagmiljøene.

Arbeidet med bevaring og tilgjengeliggjøring av faghistoriske arkiv vil fortsatt være et satsingsområde for UB og Seksjon for Spesialsamlinger, med sikte på å være et ressurssenter for forskere og fagmiljø ved UiB.

For henvendelser om fag- og forskningshistorisk arkivmateriale,
ta kontakt med Manuskript- og librarsamlingen.

Trykk her for å lese den opprinnelige prosjektrapporten fra 2009 i BORA.