Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Verksted 3 er overstått og Prosjekt Tjenesteutvikling vil takke for engasjement og gode innspill knyttet til arbeidsplasskonsept. Her er en oppsummering av resultater og prioriteringer fremover.
Direktørene og mellomlederne i sentraladministrasjonen var samlet på Solstrand 2. og 3. september for å arbeide med arbeidsplasskonsept og felles servicesenter/tjenesteportal-prosjektet.
Mange ansatte i sentraladministrasjonen har allerede opplevd nye NG5 gjennom VR-briller. Det kan du også.
I en (Google design) sprint bygger og tester man ut et konsept på fem dager. Da får en konsentrasjon og fokus på en problemstilling ved å jobbe intensivt.
Sentraladministrasjonen som i dag er lokalisert i Nygårdsgaten 5 flytter til Kalfarveien 31 i løpet av våren 2020.
Første gruppe har nå fått en innføring i BLT-modellen med ekstra fokus på brukerreise-verktøyet. BLT står for behov, løsning og testing.
Mellomledere fra sentraladministrasjon, fakultet og institutt var samlet i Universitetsaulaen den 28.mars. Hensikten med samlingen var å legge til rette for samarbeid på tvers, dialog og økt bevissthet rundt hverandres fagfelt og arbeidshverdag. 
Resultatene fra første del av kartleggingen er klar og ble presentert i universitetets aula den 21. februar. Det vil settes opp to verksted til, ett før sommeren og ett rett etter sommeren.
Det er et stort behov for å koble forskningen på 2030-agendaen. Til sommeren hjelper vi deg med å finne de verktøyene du trenger for å bidra i grensesnittet mellom vitenskap og politikk.
Under åpningen av plassen med nydekorert mur ved Annette og Caroline Kierulf. Ved Amund Børdahl, Retorisk forum.
I uke 49 får alle ansatte i sentraladministrasjonen tilsendt et spørreskjema på e-post fra Prosjekt Tjenesteutvikling. Husk svarfrist fredag 14.desember.
UiB har kartlagt sin HR-praksis for forskere med sikte på status som «HR Excellence in Research». Arbeidsvilkår, rekruttering og karriere er noen av temaene som har vært diskutert i arbeidsgrupper.
I februar 2018 deltok 734 vitenskapelig ansatte i spørreundersøkelsen «Bedre HR for forskere». Nå er resultatene publisert.
I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.
Kan bølgene synge? Et møte med Arnold Haukelands veggskulptur Hav og lyre kan gi deg svaret.
«The straight Line is Godless and Immoral» sier kunstneren Ingeborg Andersskog om sitt kunstverk i form av et sitat. Hun har tegnet rett på veggen i Bjørn Christiansens hus.
Velg mellom seks PhD-kurs ved årets Bergen Summer Research School. Kursene tar for seg migrasjon, høyere utdanning, global helse, vannforvaltning, fattigdom, og språkbruk i det offentlige rom.
“Question everything but his statement” har gatekunstneren AFK skrevet på veggen på Ulike Pihls skole. Hva kan det bety?

Sider