Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

En god oppstart av en prosjektgruppe kan ha stor betydning for å lykkes. De mest effektive gruppene både setter og når målene sine, i tillegg til å trives sosialt.
Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.
UiB er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet, men hvordan skal vi fortelle historien om UiB ute i verden? Prosjektet strategisk forskningskommunikasjon er et samarbeid mellom FIA og KA, der målet er å posisjonere UiB som et verdensledende forskningsuniversitet.
Koronakrisen endret universitet over natten. Hva har fungert godt? Hva har vi savnet? Og hva ønsker vi å ta med oss videre fra denne perioden?
Sammen med noen av Bergens beste forskningsmiljøer vil deltakerne på Bergen Summer Research School utforske hvordan deres forskning kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Se en rekke åpne forelesninger her. 
Denne uken har ansatte fått muligheten til å delta på POP-UP verksted - digitalt. Over 60 deltakere har fått prøvd seg på metodikken og nye digitale verktøy.
Denne uken har det vært POP-UP verksted på UiB, hvor ansatte har fått mulighet til å få et praktisk innblikk i ny metodikk. Interessen har vært stor og 150 ansatte har meldt seg på verkstedene.
POP-UP verksted er et lavterskeltilbud for administrativt ansatte ved UiB. POP-UP verkstedene har ulike tema, Grunnet korona-situasjonen er dette tilbudet nå digitalt.
Det sies at brainstorming ikke nødvendigvis gir de resultatene eller den kreativiteten som man ønsker. Prosjekt Tjenesteutvikling ville derfor utfordre 120 HR-medarbeidere og ledere på HR-dagen til en brainsprint.
Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har i 2019 og 2020 fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet.
Dette var et av spørsmålene eksperten på design-thinking og organisasjonsdesign Justin Ferrell diskuterte under frokostsamling i Universitetets aula 10.12.19.
7. november var mellomledere ved UiB samlet for å få et innblikk i hvordan det jobbes på nye måter ved Universitetet i Bergen
Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
Felles servicesenter er nå åpnet i 2. etg i Nygårdsgaten 5. Her møter du serviceinnstilte medarbeidere som kan bistå med teknisk og administrativ støtte.
To viktig milepæler er nådd. Universitetsstyret har vedtatt at Nygårdsgaten 5 rehabiliteres. Styringsgruppen for Prosjekt Tjenesteutvikling har også sluttet seg til avdelingenes arbeidsplasskonsept slik de nå foreligger.
Direktørene og mellomlederne i sentraladministrasjonen var samlet på Solstrand 2. og 3. september for å arbeide med arbeidsplasskonsept og felles servicesenter/tjenesteportal-prosjektet.
Mange ansatte i sentraladministrasjonen har allerede opplevd nye NG5 gjennom VR-briller. Det kan du også.
I en (Google design) sprint bygger og tester man ut et konsept på fem dager. Da får en konsentrasjon og fokus på en problemstilling ved å jobbe intensivt.

Sider