Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Koronakrisen endret universitet over natten. Hva har fungert godt? Hva har vi savnet? Og hva ønsker vi å ta med oss videre fra denne perioden?
Sammen med noen av Bergens beste forskningsmiljøer vil deltakerne på Bergen Summer Research School utforske hvordan deres forskning kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Se en rekke åpne forelesninger her. 
De fleste opplever en annerledes arbeidshverdag enn tidligere. Dette gir oss nye muligheter og nye utfordringer. I den grad ansatte har mulighet ønsker HR-avdelingen å oppfordre at man bruker tid til utvikling. Dette kan være utvikling av: kompetanse, samarbeid, prosesser eller digitale flater.
Denne uken har ansatte fått muligheten til å delta på POP-UP verksted - digitalt. Over 60 deltakere har fått prøvd seg på metodikken og nye digitale verktøy.
Denne uken har det vært POP-UP verksted på UiB, hvor ansatte har fått mulighet til å få et praktisk innblikk i ny metodikk. Interessen har vært stor og 150 ansatte har meldt seg på verkstedene.
På bakgrunn av smitterisiko knyttet til Korona, har vi besluttet at vi dessverre må avlyse resten av pop-up verkstedene denne uken. Det vil derfor ikke bli avholdt kurs torsdag (12.03.20) og fredag (13.03.20).
Det sies at brainstorming ikke nødvendigvis gir de resultatene eller den kreativiteten som man ønsker. Prosjekt Tjenesteutvikling ville derfor utfordre 120 HR-medarbeidere og ledere på HR-dagen til en brainsprint.
Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har de siste månedene fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Nå søkes det etter deltakere til kull 2.
Dette var et av spørsmålene eksperten på design-thinking og organisasjonsdesign Justin Ferrell diskuterte under frokostsamling i Universitetets aula 10.12.19.
7. november var mellomledere ved UiB samlet for å få et innblikk i hvordan det jobbes på nye måter ved Universitetet i Bergen
Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
Felles servicesenter er nå åpnet i 2. etg i Nygårdsgaten 5. Her møter du serviceinnstilte medarbeidere som kan bistå med teknisk og administrativ støtte.
To viktig milepæler er nådd. Universitetsstyret har vedtatt at Nygårdsgaten 5 rehabiliteres. Styringsgruppen for Prosjekt Tjenesteutvikling har også sluttet seg til avdelingenes arbeidsplasskonsept slik de nå foreligger.
Direktørene og mellomlederne i sentraladministrasjonen var samlet på Solstrand 2. og 3. september for å arbeide med arbeidsplasskonsept og felles servicesenter/tjenesteportal-prosjektet.
Mange ansatte i sentraladministrasjonen har allerede opplevd nye NG5 gjennom VR-briller. Det kan du også.
I en (Google design) sprint bygger og tester man ut et konsept på fem dager. Da får en konsentrasjon og fokus på en problemstilling ved å jobbe intensivt.
Sentraladministrasjonen som i dag er lokalisert i Nygårdsgaten 5 flytter til Kalfarveien 31 i løpet av våren 2020.
Første gruppe har nå fått en innføring i BLT-modellen med ekstra fokus på brukerreise-verktøyet. BLT står for behov, løsning og testing.

Sider