Hjem
Rektoratet
Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Diku og Unit til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4.-5. november 2020. Konferansen blir digital, med rikelig anledning til samhandling og samsnakk. Påmeldingen er åpnet!

Viserektor Oddrun Samdal står på scenen i Aulaen og åpner konferansen.
Viserektor Oddrun Samdal åpner digitaliseringskonferansen i 2019.
Foto/ill.:
UiB

Nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 2020

Tid:        4.-5. november 2020
Sted:     Digitalt (lenke tilsendes etter påmelding)

NB! Programmet er under oppdatering og kan bli endret. 

Program 4. november 9:30-14

9:00Mingling i lobbyen
9:30

Åpning av konferansen

Vi møter rektor Dag Rune Olsen (UiB), direktør Harald E. Nybølet (Diku) og direktør Roar Olsen (Unit)

10:00Ledelse, innovasjon og transformasjon i UH-sektoren 
v/ prorektor ved Universitetet i Lund Sylvia Schwaag Serger
10:40Læringsmiljø er et lederansvar!
NSO-leder Andreas Trohjell
11:15Studentene utfordrer oss - gruppediskusjoner
12:00-13:00Lunsjpause
13:00DigiTrans - et forskningsprosjekt om den digitale transformasjonen korona-pandemien førte til for uh-sektoren
v/SLATE - Centre for the Science of Learning & Technology
14:00Takk for i dag!

 

Program 5. november 9-14

9:00På vei mot en ny digitaliseringsstrategi
v/Geir Nysetvold, NTNU, leder for arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi
9:30Kommentarer fra sektoren
10:00Parallellsesjoner: 
Spor 1: Universell utforming av digitale læringsomgivelser
Spor 2: Åpne læringsressurser - ideal og praksis
Spor 3: Data for læringsanalyse 
 Plenumsoppsummering
11:15Digitalisering og transformasjon: Aktør eller brikke? 
v/Professor Andreas Lund, UiO og førsteamanuensis Toril Aagaard, USN
11:45-12:45Lunsjpause
12:45

År 2025 - kloke hoder tenker framover

14:00Takk for i år!