Hjem
Rektoratet
Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med DIKU og Unit til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4.-5. november 2020 i Bergen. Denne siden vil bli oppdatert med informasjon om program og påmelding i løpet av våren 2020. Vel møtt i november!

Viserektor Oddrun Samdal står på scenen i Aulaen og åpner konferansen.
Viserektor Oddrun Samdal åpner digitaliseringskonferansen i 2019.
Foto/ill.:
UiB

Nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 2020

Tid:        4.-5. november 2020
Sted:     Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen