Home
The Rectorate

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Diku og Unit til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4.-5. november 2020. Konferansen blir digital, med rikelig anledning til samhandling og samsnakk.

Konferanseplakat, digitaliseringskonferansen for høyere utdanning 2020
Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning 2020 arrangeres av Diku, Unit og Universitetet i Bergen
Photo:
UiB

Main content

 Nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 2020

Tid:        4.-5. november 2020
Sted:     Digitalt, opptak fra konferansen ligger i programmet nedenfor

Om årets konferanse

I mars eksploderte Covid-19 og endret rammevilkårene til høyere utdanning over natten. Mye ble vanskeligere som følge av pandemien, men den ga også fart til en endring i vår sektor. Teknologi og kompetanse for bruk av teknologi som støtte for undervisning ble noe alle måtte forholde seg til. På imponerende vis og som en del av en nasjonal dugnad klarte sektoren å gi studentene et tilbud helt uten tid til omstilling.

Høsten 2020 er vi fortsatt preget av korona-tiltak, raske omstillingsprosesser og hybride undervisningsformer. Samtidig tegner det seg et bilde av noen rammevilkår som ikke forsvinner den dagen pandemien mister sin kraft. Hvordan leder man innovative prosesser? Hvordan ivaretar vi målet om gode læringsomgivelser samtidig som vi bevarer behovet for fleksibilitet og endringsevne? Og hvordan sørger vi for å være aktive aktører i den digitale transformasjonen også i fremtiden?

I november inviterer vi til å stoppe opp, løfte blikket og reflektere sammen over disse spørsmålene. Vi dukker også ned i forskningsprosjekter som undersøker hvordan korona-tiden har påvirket oss som sektor; hvordan kan vi bruke de dataene vi nå har i arbeidet med å utvikle læring, vi spør hva som skjer med opphavsretten når vi skal dele våre læringsressurser åpent, vi utforsker kravene til universell utforming, tar status på den kommende reviderte digitaliseringsstrategien for sektoren, og ikke minst drømmer vi om fremtiden: Gitt det vi vet i dag, hvordan ser det ideelle universitetet ut om fem år, sett fra utdanningssiden?

Du møter blant annet prorektor ved Universitetet i Lund Sylvia Schwaag Serger, NSO-leder Andreas Trohjell, forskere fra SLATE, Toril Aagaard (USN) og Andreas Lund (UiO), Geir Nysetvold (NTNU), direktoratenes ledere og ikke minst hverandre – beslutningstakere i faglig og administrativ linje fra hele sektoren. Programmet kombinerer innlegg som gir perspektiv med påfølgende dialog i grupper og plenum for å løfte frem viktig erfaring og gi retning til videre utvikling.

Vi ønsker velkommen til den tredje nasjonale konferansen om digitalisering i høyere utdanning 4. og 5. november 2020!

Program 4. november 09:30-14.00

Konferansier: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal, UiB

09:30

Åpning av konferansen

Konferansen er et samarbeid mellom Diku, Unit og Universitetet i Bergen. Vi møter rektor Dag Rune Olsen (UiB), direktør Harald E. Nybølet (Diku) og direktør Roar Olsen (Unit)

Opptak

10:00

 

Higher Education in times of uncertainty and turbulence: leadership, innovation, transformation

v/ prorektor ved Universitetet i Lund Sylvia Schwaag Serger

Presentasjon 
Opptak

10:40Pause
10:50

Læringsmiljø er et lederansvar!

Tale fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) 

Paneldebatt

Viserektor for utdanning Morten Brekke, UiAprorektor for utdanning Marit Reitan, NTNU og NSO-leder Andreas Trohjell.

Ordstyrer: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal, UiB
 

Opptak

11:20

Studentene utfordrer oss: Under fjorårets konferanse diskuterte vi digital transformasjon, hvor er vi nå? 

Diskusjon der du får delta, ledes av Sandra Amalie Lid Krumsvik og Kristoffer Eik, henholdsvis leder for og fakultets- og læringsmiljøansvarlig ved Studentparlamentet, UiB

Resultat fra diskusjonen i gruppene

12:20-13:00Lunsjpause
13:00

Hvordan går denne omleggingen, egentlig? 

Planlagte og gjennomførte undersøkelser i sektoren i forbindelse med Covid-19: 

"Konsekvenser av UH-sektorens endringer som følge av koronaviruspandemien"

NIFU skal på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomføre en undersøkelse om hvordan aktørene i UH-sektoren har håndtert og håndterer koronapandemien. Forskningsleder Espen Solberg orienterer om undersøkelsen.

Presentasjon 
 

"DigiTrans - It Takes a Community: The Digital Transformation of UiB"
Et forskningsprosjekt om den digitale transformasjonen korona-pandemien førte til ved UiB i regi av SLATE - Centre for the Science of Learning & Technology 

- Introduksjon ved direktør og professor Barbara Wasson
- Organisasjon, ledelse og innovasjon, ved seniorforsker Kristin Børte 
- Tilpasning til undervisning og læring på nett, ved forsker Cecilie Hansen og PostDoc Kjetil Egelandsdal

Alle fra SLATE - Centre for the Science of Learning & Technology 

Presentasjon 

Opptak

14:00Takk for i dag!

 

Program 5. november 09:00-13:30

Konferansier: Studiedirektør Christen Soleim, UiB

09:00

På vei mot en ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Presentasjon av førsteutkastet til revidert strategi som foreligger om kort tid og refleksjoner rundt hvilke utfordringer de økte ambisjonene på undervisningsområdet kan innebære.

v/Geir Nysetvold, NTNU, leder for arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi
og Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester, Unit

Presentasjon 

Opptak

09:25

Kommentarer fra sektoren:

09:45Kort pause for å komme over i parallellsesjoner
09:50

Parallellsesjoner: 

Spor 1: Universell utforming av digitale læringsomgivelser 

 • Hva er de mulige langsiktige UU-gevinstene i høyere utdanning ved å legge om undervisning, læring og vurdering til mer utstrakt bruk av digitale medier, systemer, læringsressurser og metoder?  
 • Hva er de mer kortsiktige UU-utfordringene ved den pågående «pandemi-digitaliseringen» av undervisning, læring og vurdering? 
 • Gitt at «universell utforming av IKT» er både lovfestet og gavner alle studenter og ansatte, hvordan involvere undervisere, læringsstøtteenheter, og andre som skal tilrettelegge for læring? 

Sesjonen ledes av seniorrådgiver Jon Lanestedt, Diku

Innledere: 

Presentasjon, Knarlag 
Presentasjon, Råsberg

Opptak 

Spor 2: Åpne læringsressurser - ideal og praksis

Produksjon av digitale læringsressurser har økt mye i de siste årene, og er blitt enda mer aktuell grunnet situasjonen med Covid-19.
Nasjonalt har dette ført til en debatt om eierskap. Men hvor er vi når det gjelder åpen deling av læringsressurser og kan åpne digitale læringsressurser være en nøkkel til å nå bærekraftsmålene?


Sesjonen ledes av bibliotekdirektør Maria-Carme Torras Calvo, UiB

Innledere: 

Opptak

Presentasjon, Gjelsvik


Spor 3: Data for læringsanalyse 

Universitetene har mye data om både undervisning og læring. Hvilke data er dette, og hva kan og bør de brukes til?
Sesjonen vil inneholde både innledninger og gruppediskusjoner. 

Innledere:

Opptak

11:05Pause
11:15Digitalisering og transformasjon: Aktør eller brikke? 

Digitale teknologier har gått fra å være tjenere til samarbeidspartnere og etter hvert beslutningstakere. Hvorfor og hvordan transformerer digital teknologi potensielt kunnskapsarbeid? Hvordan er digitalisering og epistemologi forbundet? Vi inviterer til refleksjon over ledelse av kunnskapsarbeid, UH-sektorens kjernevirksomhet.


v/Professor Andreas Lund, UiO og førsteamanuensis Toril Aagaard, USN

Presentasjon 
Opptak

11:45-12:30Lunsjpause
12:30

År 2025 - kloke hoder tenker framover

 • Nye muligheter med digitale ferdigheter
  v/Professor Anders Malthe-Sørensen, Center for Computing in Science Education, Universitetet i Oslo
   
 • Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering?
  Sammenhenger mellom god undervisning og god digital undervisning
  v/Førsteamanuensis Jens Breivik, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet
   
 • Studielivskvalitet i digitale læringsomgivelser
  v/ Dosent Hilde Larsen Damsgaard, Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge


Presentasjon, Malthe- Sørensen
Presentasjon, Breivik
Presentasjon, Damsgaard

Opptak

13:30Takk for i år!