Hjem
Universitetshagene
Publikasjon frå Universitetsmuseet i Bergen

Å oppdaga stamtreet til murene

Utviklingslinjene hos murer er emnet for denne nyleg publiserte open access-artikkelen frå forskingsgruppa Rosefamiliens evolusjon ved Universitetet i Bergen.

Potentilla erecta
Foto/ill.:
Nannie L. Persson, UiB

Hovedinnhold

Det kan vera utfordrande å rekonstruera eldgamle greiner i livets tre, gitt kompliserande faktorar som rask artdanning og hybridisering mellom artar. Vi undersøkte tidlegare kjente utfordringar blant murer (slekta Potentilla, jordbærlignende urter i Rosefamilien) ved å analysera DNA-sekvensar frå ulike regionar i genomene til representative artar. Vi presenterer eit heilt nytt godt støtta fylogenetisk tre som kan brukast for å forstå utviklinga av artar og eigenskapane deira i denne plantegruppa.

Les artikkelen vår (open access) i AoB Plants. https://doi.org/10.1093/aobpla/plaa017