Hjem
Universitetshagene
Forskningsprofil

Per Magnus Jørgensen

Per Magnus Jørgensen (1944-) er professor emeritus i systematisk botanikk ved UiB.

Per Magnus Jørgensen
Per Magnus Jørgensen i Arboretet i Juni 2020 med <i>Rhododendron</i> 'Phyllis Korn'.
Foto/ill.:
Jørgensen

Hovedinnhold

Per Magnus Jørgensen (1944-) er professor emeritus i systematisk botanikk ved UiB, og holder fremdeles et øye med rhododendronsamlingene i Arboretet. Han ble utdannet ved Botanisk institutt, UiB, og etter å ha tatt cand.real. graden i 1969 dro han til Uppsala og spesialiserte seg på lav som han disputerte på i 1978. Kom tilbake som amanuensis i Muséhagen i 1973 og ble professor ved Botanisk Institutt i 1980. Etter Per Wendelbos død i 1981 ble han prof. II ved arboretet og arbeidet først og fremst med rhododendron og anlegging av den nye botaniske hagen. Var redaktør for det naturvitenskapelige tidskriftet ‘Naturen’ 1991-1997, og har for øvrig vært aktiv i den internasjonale nomenklaturkomitéen. Etter å ha fått et hjerneslag er han stadig mere gått over til faghistorie, spesielt om Linné og hans elever. Var i en periode med i styret for Linnean Society i London. Har publisert flere hundre arbeider, deriblant noen bøker:

  • Jørgensen, P.M. 1978 The lichen family Pannariaceae in Europe. Opera Botanica 45: 1-123.
  • Jørgensen, P.M. 1996 Rhododendron i Det norske Arboret. Fagbokforlaget,264 s.
  • Jørgensen, P.M. 1999 Martin Vahl-250års minnet. Bergens Museums Skrifter 7: 1-62.
  • Jørgensen, P.M. 2007 Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget, 396s.
  • Jørgensen, P.M., Weidemann, E., & Fremstad, E. 2016. Flora Norvegica av J.E. Gunnerus, på norsk og kommentert. Gunneria, 80: 1–505.