Hjem
Universitetshagene
BERGEN BOTANISKE HAGE

Hemlokk (Tsuga heterophylla)

Risiko: SVÆRT HØY

hemlokk
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Risiko: SVÆRT HØY

Kjennetegn: Storvokst bartre med hengende topp

Fra: Stillehavskysten

Vokseform: Stort tre

Spredning: Frø

Bekjempe: Hogges ned 

Avfallet: Restavfall eller brennes

Et storvokst bartre fra Stillehavskysten fra California og Alaska, med krav til høy luftfuktighet og jordfuktighet. Det får svært store mengder med frø i ung alder. Arten ble innført til Norge ca. 1890 og har vært knyttet til plantefelt, hovedsakelig på Sør-Vestlandet. Lokal spredning av vestamerikansk Hemlokk er i full gang på grunn av god foryngelse og spredningsevne. Som skyggetålende og bestandsdannende klimakstre skygger det ut andre arter lokalt, endrer undervegetasjonen totalt, og vil over noen generasjoner også kunne spre seg effektivt til nye områder.

Lær mer her: Artsdatabanken.