Hjem
Universitetshagene
BERGEN BOTANISKE HAGE

Sjøørreten tilbake til bedre forhold i Vågelva

Torsdag 1. oktober kommer Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, for å gjenåpne Vågelva etter en omfattende opprydding. Nå ønsker vi sjøørreten velkommen tilbake til Vågelva for å gyte.

Vågelva, Botanisk hage
Vågelva renner gjennom Bergen botaniske hage
Foto/ill.:
Siri S. Jansen, UiB

Hovedinnhold

Vågelva renner fra Mildevatnet, gjennom Japanhagen og Bergen botaniske hage og videre ut i Mildevågen. Det er mange år siden det er blitt renset opp i den øvre delen av elva som nå er veldig gjengrodd. Dette fører til problemer med vannføringen og ødelegger de naturlige gyteplassene for sjøørret. 

- Dette har vi jobbet med i over tre år, men selve utgravingen har gått unna i det siste. Nå er det blitt veldig fint og resultatet er mye bedre enn vi har drømt om. Vi har til og med sett at fisk har kommet tilbake mens vi har arbeidet. Det er helt fantastisk, sier førsteamanuensis Heidi Lie Andersen ved Universitetsmuseet. 

I mål med omfattende prosjekt

I 2018 ble det gjennomført en undersøkelse av Vågeelva av forskere fra forskningsinstituttet NORCE. De utarbeidet en forvaltningsplan for elva som skal gi bedre vannvolum, mer meandrering, skape bakevjer med gytegrus og skjul og sørge for reetablering av stedegen vegetasjon langs bredden.

Målet for prosjektet er todelt og er en kombinasjon av mål og en bedre sjøørret habitat med økt rekrutering og mål om å hindre flom i Japanhagen.

I midten av september startet arbeidet med folk fra NORCE, Bergen elveforum og Arboretet og Bergen botaniske hage.

- Det første som ble gjort var å fjerne planter og organisk masse som slam og mudder med gravemaskin fra elva – en skikkelig opprydding. Vi var veldig spent på slamsugingen, men alt har gått over all forventning, sier Andersen. 

Etter oppryddingen ble det plassert steiner langs bredden av elva for å bygge «naturlige» gyteplasser og for å gi elven bedre vannføring, blant annet ved å lage lavvannsrenner. Slamsuging pågikk i 2 dager og etter det ble det fylt på med mer steiner og elvegrus. Det siste som kom på plass var gytegrus på aktuelle plasser. Nå gjenstår det å se om sjøørreten kommer tilbake for å gyte. I følge ekspertene skjer dette hvert år i tidsrommet 2. -9. oktober.

Liv i Vågelva

- Vågelva fremstod som helt livløs da vi begynte. Nå er den idyllisk med masse liv. Jeg har sett masse ål og forskere fra Norce har sett ørreten i Vågelva allerede. Det er helt annen situasjon nå,  sier Andersen.