Hjem
Universitetshagene
Research

Lichenologi

Vest-Norge er en hotspot for lavmangfold og har trukket til seg lavforskere i årtier, Det er en lang tradisjon for lavforskning ved Universitetet i Bergen.

Fuscidea cyathoides
Fuscidea cyathoides
Foto/ill.:
Tor Tønsberg

Hovedinnhold

Ved Naturhistorisk museum drives det systematisk og taksonomisk forskning på lavdiversitet. Det er tett samarbeid med kryptogamherbariet i Bergen.

Våre lichenologer er internasjonale spesialister på bestemte lavgrupper som Pannariaceae (P.M. Jørgensen) og Lepraria (T. Tønsberg), inkludert studier av lav fra Skandinavia, Tasmania og Nord-Amerika .