Hjem
Universitetshagene
Eksterne forskning

The CALENDARS project and adapting to seasonality

Med Dr. Scott Bremer ønsker vi å utforske hvordan Universitetshagene tilpasser seg klimatiske og sosiokulturelle endringer i årstidene.

Children's illustrations
CALENDARS engaged children in drawing contemporary primstavs or calendar sticks at the Research Open Day in 2019.
Foto/ill.:
Scott Bremer, UiB

Hovedinnhold

Universitetshagene vil samarbeide med forskningsprosjektet CALENDARS (Co-production of seasonal representations for adaptive institutions) fra høsten 2020. Sammen ønsker vi å utforske hvordan Universitetshagene tilpasser seg klimatiske og sosiokulturelle endringer i årstidene. Universitetshagene er en av flere institusjoner i Bergen forskningsprosjektet samarbeider med, med mål om å identifisere hvilke årstidsmarkører som gjøres gjeldende gjennom deres daglige arbeid og gjennom ulike representasjoner av årstider. CALENDERS ønsker å utfordre institusjonene med å kritisk vurdere om de gjeldende årstidsmarkørene er i samsvar med hvordan årstidene faktisk oppleves i lys av klimatiske og sosiokulturelle endringer. Hvordan påvirker endringer i årstidene arbeidet i hagene? Hvordan best studere plantelivet i lys av endringer? For å studere dette, vil prosjektet sammen med institusjonene bruke et sett av etablerte vitenskapelige metoder så vel som nye kreative metoder. En måte å gjøre dette på er å lage en ny versjon av den tradisjonelle primstaven som er mer tilpasset nåtidens oppfatning av årstider og aktiviteter, en metode prosjektet har startet å prøve ut sammen med andre grupper. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Dr. Scott Bremer om du ønsker å vite mer om prosjektet eller samarbeidet med Universitetshagene.​