Hjem
Universitetshagene
Samlingene

Ericaceae (lyngfamilien)

De størse Ericaceae-samlinger er Rhododendronsamlingene og lyngsamlingen, de finner du i Arboretet

Erica cinerea and Calluna vulgaris
Foto/ill.:
Michael Pirie, UiB

Hovedinnhold

Ericaceae er en av de større blomstrende plantefamiliene, med over 4000 arter som ofte finnes i sure og næringsfattige habitater. Mye av artsmangfoldet utgjøres av bare to store slekter: Rhododendron og Erica, men familien inkluderer også blåbær (slekten Vaccinium) og vanlig lyng (Calluna vulgaris).