Hjem
Universitetshagene
Grilling

Det er ikke lenger tillatt med engangsgrill

Etter flere tilfeller av brann ved uvettig bruk av engangsgrill i Grønevika og Sandholna badeplasser har Bergen kommune nå lagt ned forbud mot bruk av engangsgrill her. Det er satt opp fellesgrill i Grønevika som det er lov å bruke.

Brann i flere engangsgriller i en haug
Foto/ill.:
form PxHere

Hovedinnhold

Grilling utenom tilrettelagte bål- og grillplasser utgjør en brannrisiko, og det har fra tid til annen vært flere branntilløp på grunn av engangsgriller hos oss. Bare i 2021 var det tre slike hendelser. Hele søppelcontaineren har stått i brann, og det har vært brann i forbindelse med at engangsgriller er kastet i grillsamleren uten å være slukket. 

Vannledningsnettet i området er fra 1970 og har kun slokkevannskapasitet frem til Fana folkehøgskule. Slokking med helikopter kan heller ikke benyttes, da plantesamlingene ikke tåler dette. Brann i Arboretområdet kan derfor få alvorlige konsekvenser både for tap av uerstattelige plantesamlinger, unikt genetisk materiale og sjeldne og globalt truede arter, samt for bebyggelse, sykehjem, folkehøgskule, barnehage, skole mm. nær Arboretet. Området vil også bli vesentlig forringet som tur- og rekreasjonsområde i lang tid dersom det skulle oppstå en større brann.

Dette er grunnen til at Bergen kommune nå har nedlagt forbud mot bruk av engangsgriller i dette området. Det vil kun være tillatt å tømme kull fra engangsgrillen over i den faste grillen, og tenne i denne om en vil grille.