Hjem
Universitetshagene
Utgivelse

Årringen 2020-2021

Årringen kom ut i begynnelsen av desember, inkludert en stor artikkel om skog og historien bak de mange fremmede bartrærne som finnes i Arboretet.

Årringen 2020-2021
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Hovedinnhold

Årringen ble et stort dobbeltnummer i år - bokstavelig talt - med hele 195 sider. Hovedoppslaget er en spennende historie om treplanting og skogreising på Vestlandet, og om skogforskningen som sprang ut fra Bergens museum for mer enn hundre år siden. Alt ledsaget av beskrivelser av de aktuelle treslagene. Et av treslagene er vestamerikansk hemlokk (Tsuga heterophylla) som har spredd seg voldsomt og ble etter hvert en trussel mot plantesamlingene i Arboretet. I kampen mot hemlokk er de gamle frøtrærne blitt fjernet denne høsten, og det med ekstern hjelp og økonomisk støtte fra Statsforvalteren. 

Årringen inneholder ellers artikler om Bergens skogshistorie, bevaring av trærnes genressurser, bevaring av lyng og om Rosariets nye attraksjon: roseplattformen "Per Haralds plass". Vi har også med en rikt illustrert omtale av aktivitetene i Universitetshagene i 2019-2021.

Fysiske eksemplarer av Årringen er blitt sendt til medlemmene i Venneforeningen, og kan bestilles ved å kontakte redaksjonen, e-post: universitetshagene@uib.no.

Alle utgaver av Årringen som dateres tilbake til 1997 er gratis å laste ned som PDF-er via lenker på nettsiden vår: https://www.uib.no/universitetshagene/66488/årringen, enten som individuelle artikler (arkivert på Bergen Open Research Archive - BORA) eller som komplette utgaver.