Hjem
Universitetshagene
BERGEN BOTANISKE HAGE

Velkommen til Bergen botaniske hage

Bergen botaniske hage finner du på Milde, rett ved snuplassen til bussen ved Mildevågen. Her kan du lære om plantenes verden, komme deg ut i frisk luft, og ta deg en forfriskning i kafévognen til Icookkitchen.

Botanisk hage
Foto/ill.:
Rune Werner Molnes

Hovedinnhold

Bergen botaniske hage er vitenskapelige samlinger av levende planter. Plantene brukes i undervisning, forskning, bevaring, formidling og rekreasjon.

Vi formidler kunnskap om plantenes mangfold og betydningen av at dette bevares. Truede eller sårbare arter i norsk natur tas vare på i Botanisk hage. 

Plantene kommer fra hele verden, og finnes i ulike hagerom, som hvert har sitt eget uttrykk og tema.

Vår visjon er å skape en botanisk hage som engasjerer, opplyser og inspirerer mennesker til å sette pris på og forstå plantenes rolle i utviklingen av en mer bærekraftig verden. En hage som produserer, formidler og bevarer plantekunnskap for en fremtid i balanse. Kunnskap som forandrer samfunn og folks hverdag.

- Vi mener samtidens viktigste diskusjon er hvordan vi forholder oss til naturen. Den trenger ikke oss, men uten den er vi ingenting.

Botanisk hage - produserer og formidler kunnskap !